İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanlığı hizmetimiz, analiz konumlandırma, projelendirme faaliyet planı ve iş planı ile başlar  büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksek tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır.
İhracat danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır;

  • Pazar araştırması,
  • Potansiyel alıcıların tespit edilmesi, (PAL)
  • Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi,
  • İhracat planının hazırlanması,
  • Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi,
  • Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması,
  • Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması,
  • İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması,
  • Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması,
  • Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi & değerlendirilmesi…